Ludzie największym bogactwem jakim dysponuje współczesne przedsiębiorstwo

ocena pracownika
Zarządzanie firmą polega na wykorzystaniu wszystkich zasobów, jakimi się dysponuje dla realizacji przyjętych zamierzeń. Takimi zasobami są klienci, fundusze, urządzenia, surowce, energia, sposoby pracy, czas a także kadra.

menedżer
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

I to właśnie pracowników uważa się za jeden z największych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej. Tym co wyróżnia właściwie zarządzaną firmę są fachowi pracownicy z ich umiejętnościami, wiedzą, zdolnościami rzeczowymi oraz motywacją do realizowania określonych zadań.

Pozyskiwanie właściwych pracowników jak też tworzenie warunków skłaniających ich do czynnego uczestnictwa w życiu przedsiębiorstwa jest współcześnie jednym z nadrzędnych zadań w dziedzinie zarządzania, którą aktualnie definiuje się jako kierowanie zasobami ludzkimi.

Naczelnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie w przedsiębiorstwie wymaganej liczby ludzi o właściwych kwalifikacjach. W procesie wyboru ludzi wykorzystywanych może być wiele sposobów doboru, każda z nich obciążona jest ryzykiem popełnienia omyłki i poniesienia powiązanych z tym kosztów. W związku z tym pozyskiwanie ludzi nie powinno odbywać się metodą prób oraz błędów, lecz powinno stanowić spójny system działań ukierunkowanych na osiągnięcie głównego celu, to jest zdobycie w odpowiednim czasie niezbędnej ilości kompetentnych ludzi, zdolnych realizować postawione przed nimi funkcje.

pracownicy
Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi HR to jednakże coś więcej niż zaopatrywanie firmy w personel, to również – a może głównie – oferowanie własnej firmy jako specyficznego produktu (dowiedz się więcej: usługi HR). Powołując ludzi do przedsiębiorstwa posiadamy do dyspozycji niemałe bogactwo technik jak też środków. Możemy powoływać samodzielnie, bądź zlecić tę czynność jednostce doradztwa osobowego. Korzystać możemy z baz danych czy też ściągnąć do siebie ludzi za pomocą mediów takich tj. ogłoszenia radiowe czy ostatnio także Internet.

Chodź tutaj i zobacz dodatkowe informacje w odniesieniu do prezentowanego wpisu. Zgłębisz tam pokrewne publikacje, które zapewne Cię zafascynują!

Nadzwyczaj skuteczną odmianę wyszukiwania najlepszych stanowi patronat nad wybranymi studentami ostatnich lat.

Rekrutację realizować warto w sposób tradycyjny, tj. realizując po prostu rozmowę kwalifikacyjną, bądź też wspomagać się takimi narzędziami jak testy psychologiczne, sprawdzian. Analogicznym sposobem przebiega rekrutacja kadry menedżerskiej.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes