Metody skutecznego kierowania firmą

manager
Zarządzanie tokiem produkcyjnym w firmie to bardzo zawiła praca. Manager powinien podołać wielu wyzwaniom, powinien prędko reagować na zaistniałe problemy. Menadżer musi też przewidywać potencjalne problemy i potrafić im zapobiegać.

manager
Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Żeby to było możliwe, wymagane są mu właściwe informacje. Praktyka zarządzania wytworzyła parę sposobów na zebranie informacji dla udoskonalenia procesów kierowania. Jednym z najbardziej popularnych jest pochodzący z Japonii system Kaizen. Może być to strategia na poprawę jakości jak też samego procesu wytwórczości. System ów zakłada, że kłopoty są kwestią naturalną, a wręcz są one potencjalnym polem nowych opcji. Podstawową strategią gromadzenia wiadomości będzie nieskomplikowana strategia zadawania pytań rozpoczynających się od terminu „dlaczego”? System Kaizen zakłada, iż proces doskonalenia jest nieprzerwany. Duży nacisk kładzie się tutaj na zaangażowanie zwykłego pracownika jak też dwustronne zaufanie pomiędzy kierownictwem a podwładnymi. Menadżer zarządzający przebiegiem wytwórczości musi zawsze dążyć do do usprawnienia przedsięwzięć. Strategią na to mogą być warsztaty 6 Sigma. Strategia ta polega na tym, ażeby w procesie fabrykacji skoncentrować się na wyeliminowaniu tych obszarów, w których zachodzi trwonienie zapasów.

firma
Autor: Nguyen Hung Vu
Źródło: http://www.flickr.com

Menadżerowie którzy mają ścisłe umysły, do optymalizacji procesów zarządzania mogą stosować sposoby matematyczne reprezentowane w metodzie Six Sigma, a więc dzięki analizie statystycznej przyczynić się do sytuacji, w której w procesie wytwórczym można przyzwolić jedynie sześciu odchyleń od zaprojektowanego standardu. Sposób ten ta komponuje się z wielu poziomów wtajemniczenia, zaś każdy z nich stanowi autonomiczny program szkoleń nawzajem z sobą skorelowanych.
Najwyższym poziomem będzie szkolenie Black Belt . Trening ten jest dedykowane przywódcom zespołu. Poza monitorowaniem i identyfikowaniem ryzyka w procesie kierowania lider winien edukować podległych mu pracobiorców w taki sposób, aby skoncentrowani byli na optymalizacji procesów produkcji. Sposób ten służy jedynie do poprawy efektywności pracy, nie zważając na zawiązywanie nie mniej ważnej identyfikacji pracownika z jednostką.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes