Tag Archives: metodyka

Czym są kursy Lean Six Sigma, jakie niosą korzyści i do kogo są one adresowane?

Lean Six Sigma to pewna koncepcja, która łączy w sobie dwa rozliczne podejścia do ulepszania organizacji i do zarządzania, takie jak na przykład 6 sigma i Lean Management. Na szkoleniu six sigma łączy się różnorodne narzędzia i metody oferowane przez oba podejścia, dzięki czemu wolno pozyskać zadowalające efekty oraz oczekiwanie rezultaty. Dzięki temu można bez trudności obrać odpowiednie metody zachowania w przypadku rozwiązywania przeróżnych problemów i przewodzeniu firmą.