Na temat prowadzenia firmy w handlu za granicą

centrum leasingu
Forfaiting i faktoring. Podobne funkcje, inni adresaci. Jakie korzyści w biznesie niosą ze sobą te pojęcia?

Faktoring to usługa mało jeszcze powszechna w Polsce, acz coraz bardziej doceniana przez właścicieli firm.Bezsprzecznie zapewnia gotówkę (płynność) w dość krótkim czasie i bez niepotrzebnych formalności. Przede wszystkim, daje firmom środki konieczne do ich funkcjonowania.

polskie pieniądze
Autor: Przemysław Szabłowski
Źródło: http://www.flickr.com
Nabyte doświadczenie mówi, że faktoring rewelacyjnie się odnajduje i w czasach kiedy firmom wiedzie się jak należy, gdy potrzeba szybkiego zastrzyku gotówki, który umożliwia błyskawiczne wsparcie dynamicznego wzrostu firmy – jak i w sytuacjach gdy firmy mają problemy z utrzymaniem się na rynku. Wielką zaletą jest, iż faktoring to z założenia usługa dopasowywana do konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, z tego powodu szybciej można odpowiadać na problem, pozwalając sobie na większą sprawność, zwłaszcza w tych trudniejszych sytuacjach.

Forfaiting natomiast to rozwiązanie dla spółek, które realizują duże kontrakty w długim terminie. Opiera się na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków pieniężnych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do uiszczenia ustalonej ceny z góry. Jest metodą finansowania handlu zagranicznego, podczas gdy faktoring uwzględnia rynek krajowy, jak zagraniczny.

W praktyce gospodarczej można wyróżnić kilka rodzajów forfaitingu, mimo to dość powszechnie stosowanym stał się ostatnio forfaiting leasingowy. To w rzeczywistości niedawno powstała forma, polegająca na wykupie rat leasingowych (leasing oferta). Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty podsumowane lub pojedyncze. Dzięki podpisanej umowie leasingodawca otrzymuje raty leasingowe wcześniej, niż wynika to z umowy podpisanej z leasingobiorcą. W zamian płaci firmie forfaitingowej prowizję – a raty (zobacz strona), które uzyskuje, są uboższe o dyskonto.

Do operacji, których wykorzystanie w handlu wspomaga pozycję eksportera, można zaliczyć również: weksel, inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe a także opisany powyżej faktoring i forfaiting.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes