Najpopularniejsze i przeważnie stosowane przez przedsiębiorstwa sposoby opodatkowania prowadzonej działalności.

Prowadzenie swojej firmy nierozerwalnie wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej. W zależności od rozmiaru firmy i formy organizacyjnej można wybrać wśród paru rodzajów opodatkowania. Największa chyba ilość firm prowadzi rozliczenia w oparciu o metodę ogólną, która jest główną formą opodatkowania, automatycznie nadawaną.

podatki

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli się nie zgłosi w urzędzie skarbowym zmiany, to właśnie w ten sposób należy prowadzić wszelką ewidencję.

Czy wiesz, gdzie jeszcze można znaleźć podobne informacje? Jeśli nie, to wejdź na ten odnośnik i zerknij na treść (http://www.foliograf.pl/litery-przestrzenne-cn3e) znajdującego się tam artykułu.

W metodzie ogólnej istnieją tylko dwie stawki podatku dochodowego, podstawowa 18 procent, a jeśli się przekroczy określoną kwotę przychodu 32%. Zależnie od tego, czy ktoś się rozlicza miesięcznie czy kwartalnie, to w takich przedziałach czasu opłaca zaliczkę na podatki VAT oraz dochodowy.

Czy chcesz dowiedzieć się czegoś świeżego na prezentowany temat? Jeśli tak, to idealnie, ponieważ ta pełna notka (merservice.pl/) z pewnością też Cię zafascynuje.

Kompletna ewidencja wszystkich przychodów i rozchodów prowadzi się w książce przychodów-rozchodów, zwanej także potocznie kpir . Należy do niej wpisać wszystkie wystawione faktury, oraz faktury na towary, materiały oraz pozostałe wydatki wiążące się z prowadzeniem działalności, takie jak na przykład dieta krajowa którą się wypłaca pracownikom za delegacje.

Przeważnie przy rozliczeniu kosztów jest wybierana przez firmy metoda uproszczona, jest ona znacznie prostsza i łatwiejsza w interpretacji. Jednak dla pewnej grupy firm znacznie bardziej wygodna może być metoda materiałowa (szczegóły oferty), można ją również stosować, ważne żeby w czasie całego okresu rozliczenia prowadzono według jednego schematu.

rozliczenie podatku

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy znacznie wyższych przychodach dla wielu przedsiębiorców dużo bardziej opłacalne będzie opodatkowanie w postaci podatku liniowego. Co prawda traci się wtedy wszelkie ulgi, lecz za to od całego dochodu płaci się tylko jeden podatek mający wysokość 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania należy powiadomić urząd skarbowy na odpowiednim formularzu, podobne wymagania są jeśli ktoś chce być na karcie podatkowej albo ryczałcie. Obie te formy podatkowe nie będą dostępne dla każdego przedsiębiorcy, możliwości na skorzystanie z nich będą przysługiwać jedynie niedużym, ściśle zdefiniowanym grupom podatników.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes