Tag Archives: najwierniejszy

Programy lojalnościowe, czyli sposób na wielokrotny powrót naszych klientów

Lojalność konsumenta to najistotniejsza kwestia dla każdego producenta.Poprzez lojalność rozumie się również stopień utożsamienia się konsumenta z marką.

Intencją każdego producenta jest wykreowanie takiej marki, która zadowoli konsumenta w jak najwyższym stopniu, budując w ten sposób jego lojalność. Im bardziej klient identyfikuje się z marką, tym prościej sprawić, żeby jak najczęściej kupował on te same produkty.