Obowiązkowe złożenie deklaracji vat 7k – kto powinien się nim zainteresować?

dokumenty z długopisem
Deklarację VAT-7K składają drobni podatnicy obowiązani do złożenia deklaracji VAT 7k za okresy 3-miesięczne, zgodnie z art.99 ust. 2, albo 3 ustawy. Są to drobni podatnicy, u jakich wartość obrotów nie przewyższyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych sumy która odpowiada równowartości 1 200 000 euro.

Dotyczy to także prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, rozporządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, pracujących na zlecenie, lub różnymi jednostkami świadczącymi usługi o pokrewnym charakterze. W tym przypadku wielkość dywidendy, czy też uposażenia nie przerosła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Niezwykle zajmującym wydał Ci się ów artykuł i opisane tutaj informacje? To dobrze! Wejdź w ten link i przeloguj się na następny adres tej podstrony.

Zgodnie z zarządzeniami mali podatnicy, którzy zdecydowali się na procedurę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT 7k za okresy 3 miesięczne w czasie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym trymestrze .

Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia obliczyć wielkość odsetek związanych z doliczeniem odsetek ustawowych, albo odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych . Odsetki podatkowe to odsetki wyliczane przez organy podatkowe z tytułu nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Metodę ich naliczania modyfikuje Ordynacja skarbowa.

podatki
Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Odsetek skarbowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza potrójnej ceny opłaty dodatkowej nakładanej przez pocztę za nadanie poleconej wysyłki listowej. Dzisiaj kwota najmniejsza odsetek wynosi 9 zł. Jeżeli ostatni dzień terminu należności wypada na sobotę, to dzień ten uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostateczny dzień zapłaty zaległości uważa się najbliższy dzień po dniu, bądź dniach wolnych od pracy. kalkulator (zobacz przelicznik płac)

Na prośbę pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu . W owym zaświadczeniu wpisuje się, czy wymieniony pracownik nie znajduje się w czasie wymówienia umowy o pracę, ani w czasie tymczasowym, a zakład pracy nie jest w stanie bankructwa, lub likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niewłaściwych z rzeczywistością. Pismo aktualne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes