Ocena wpływania przedsięwzięcia na środowisko – na czym polega?

Diagnoza oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozkwitu, wpisującym się w regułę zrównoważonego rozwoju. Metoda diagnostyki wpływania na środowisko ma przekazać podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy interferencja inwestycji w środowisko, pozostała opracowana w sposób optymalny i czy pożytki wynikające z jej osiągnięć wynagradzają krzywdy w otoczeniu, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia.

budowa drogi

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko realizowana jest, kiedy przedsięwzięcie może znamiennie, bądź potencjalnie znamiennie oddziaływać na otoczenie. Podstawą metody diagnostyki oddziaływania na środowisko, jako instrumentu prewencyjnego, jest prognoza potencjalnych zagrożeń jeszcze na etapie zaplanowania inwestycji, które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, a potem zapobieganie im, czy też ich redukowanie. Procedura oceny wpływania na otoczenie ma również istotne znaczenie dla możliwości pozyskania dopłaty projektów z funduszy Unii Europejskiej ze względu na wymogi wypływające z zarządzenia. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest opracowaniem techniczno-przyrodniczym, które stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od typu inwestycji jest w stanie być załącznikiem bezwzględnie żądanym, względnie też takim, którego przeprowadzenie i załączenie do wniosku może być wymagane na bazie odrębnej decyzji.

środowisko naturalne

Autor: Jereme Rauckman
Źródło: http://www.flickr.com

Raport wpływania na otoczenie konieczny jest dla przedsięwzięć mogących znamiennie wpływać na otoczenie, także form przedsięwzięć dla jakich zobowiązanie wykonania raportu może być nieodzowny, biorąc pod uwagę gatunek działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne. Celem raportu oddziaływania przewidywanego przedsięwzięcia na otoczenie jest rozpatrywanie możliwości realizacji inwestycji w sposób pewny dla otoczenia.https://www.logintrade.pl/e-procurement e-procurementPrzeprowadzona ocena wpływania na środowisko winna brać pod uwagę zarówno stadium realizowania przedsięwzięcia jak i jego eksploatację i likwidację.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes