Tag Archives: ocena

Efektywne metody oceny podwładnych

Dobrze dobrany personel firmy lub instytucji to zespół osób, które posiadają wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie, aby obejmować stanowiska, które zostały im powierzone. Prócz tego kadra pracowników to osoby, które dążą do rozwoju, samokształcenia i pogłębiania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą współdziałać dla dobra organizacji, są elastyczni i produktywni. Aby przekonać się, czy pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy poddają pracowników ocenie.

Jak przeprowadza się ocenę 360 stopni?

Od wielu lat podwładni podlegają kontroli. Niegdyś praktykowano na ten cel sztywne zasady, a praca wykonywana była pod ostrym nadzorem przełożonych. Teraz, by uzyskać informacje na ile efektywnie pracujemy opracowane zostały różne modele oceny. Ocena pracownicza ułatwi menagerowi dokonać odpowiedniej selekcji, ale również dać nagrody liderów i dobrze ich mobilizować, inspirować.