Tag Archives: ocena

Efektywne metody oceny podwładnych

Dobrze dobrany personel firmy lub instytucji to zespół osób, posiadających kwalifikacje i doświadczenie, aby obejmować stanowiska, które zostały im powierzone. Dodatkowo pracownicy dążą do rozwoju, samodzielnej nauki i pogłębiania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą współdziałać dla dobra organizacji, są elastyczni i produktywni. Żeby sprawdzić, czy pracownik dobrze radzi sobie na powierzonym stanowisku, pracodawcy poddają pracowników ocenie.

Jak przeprowadza się ocenę 360 stopni?

Od wielu lat podwładni podlegają kontroli. Niegdyś praktykowano na ten cel sztywne zasady, a praca wykonywana była pod ostrym nadzorem przełożonych. Teraz, by uzyskać informacje na ile efektywnie pracujemy opracowane zostały różne modele oceny. Ocena pracownicza ułatwi menagerowi dokonać odpowiedniej selekcji, ale również dać nagrody liderów i dobrze ich mobilizować, inspirować.