Tag Archives: ocena

Jak przeprowadza się ocenę 360 stopni?

Od dawna już pracownicy podlegają sprawdzaniu. Kiedyś praktykowano do tego celu surowe zasady, a praca przeprowadzana była pod ostrym nadzorem przełożonych. Teraz, by dowiedzieć się na ile dobrze pracujemy stworzone zostały różne modele oceny. Ocena pracownicza ułatwi menagerowi dokonać odpowiedniej selekcji, ale też pochwalić tych najlepszych i dobrze ich mobilizować, inspirować.

Efektywne metody oceny podwładnych

Profesjonalny personel firmy lub instytucji to zespół osób, posiadających wykształcenie kierunkowe i doświadczenie, aby zajmować stanowiska, które zostały im powierzone. Prócz tego kadra pracowników to osoby, które dążą do rozwoju, samodzielnej nauki oraz rozszerzania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą kooperować dla dobra organizacji, są elastyczni i twórczy. Żeby sprawdzić, czy pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy poddają pracowników ocenie.