Tag Archives: ocena

Jak przeprowadza się ocenę 360 stopni?

Od wielu lat pracownicy podlegają sprawdzaniu. Niegdyś praktykowano na ten cel sztywne zasady, a praca wykonywana była pod ostrym dozorem szefów. Dzisiaj, by uzyskać informacje na ile efektywnie pracujemy opracowane zostały różne modele oceny. Ocena pracownicza pomoże przełożonemu dokonać dobrej selekcji, ale też dać nagrody tych najlepszych i odpowiednio ich zachęcać.

Efektywne metody oceny podwładnych

Profesjonalny personel firmy lub instytucji to zespół osób, posiadających wykształcenie kierunkowe i doświadczenie, aby zajmować stanowiska, które zostały im powierzone. Prócz tego kadra pracowników to osoby, które dążą do rozwoju, samodzielnej nauki oraz rozszerzania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą kooperować dla dobra organizacji, są elastyczni i twórczy. Żeby sprawdzić, czy pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy poddają pracowników ocenie.