Opodatkowanie kartą skarbową a zatrudnienie fachowców na umowę cywilnoprawną. Czego nadal nie wiemy?

kalkulator na dokumentach
Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Podatnicy korzystający z niej posiadają sporo priorytetów i uproszczeń, ale w podobny sposób ograniczeń. Nie muszą na przykład prowadzić ksiąg fiskalnych, czy też składać jednorocznego zeznania o dochodach, co jest uradzonym plusem. Jednakże, z drugiej strony ważką barierą przy opodatkowaniu kartą są okrojenia w materii zatrudniania fachowców.

Podatnicy rozliczający się na normach karty podatkowej nie mogą angażować pracowników na bazie umów cywilnoprawnych – czyli umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-o-wspolpracy-wzor-z-omowieniem) o dzieło i dodatkowo umów zlecenie. Ustawienie pracownika na kanwie takiej umowy będzie owocowało utratą przyzwoleń do użytkowania z tej formy opodatkowania. Jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia w sytuacji karty podatkowej jest umowa o pracę. Mało tego obowiązuje tu tzw. limit zatrudnienia. Symbolizuje to, że liczebność pracowników którą może przyjąć do pracy podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest wąska. Ograniczenie ten wynosi 5 osób, a w określonych rodzajach aktywności zmniejszony jest do jednostek 3. Więcej na

banknot 50 zł
Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego zakresu wlicza się wyłącznie pracowników zaangażowanych w celu świadczenia dosadnych usług. Umowa zlecenia z reguły kojarzona jest z umową pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (zobacz ryczałt za dojazdy). Ale z umową zlecenia mamy do czynienia w podobny sposób, kiedy zawieramy umowę ze szkołą językową, z uczelnią wyższą albo z operatorem telewizorni kablowej. W której sytuacji można ją unieważnić? Istnieje możliwość unilateralnego rozwiązania stosunku prawnego poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia. Kiedy dokonuje tego zleceniodawca, czyli nabywca, jego obowiązkiem jest zwrócenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, które on uczynił aż do dnia unieważnienia oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego poprzednim czynnościom. Gdy jednak anulowanie nastąpi bez ważkiego powodu przedsiębiorca ma roszczenie kompensacyjne do konsumenta.

Należy zwrócić uwagę na stopień wagi powodu wypowiedzenia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być zarówno przesłanki o charakterze obiektywnym (np. zmiany w pozycji gospodarczej, metamorfozy na rynku, zmiany w prawie) i dodatkowo bardziej podmiotowe (zmiana sytuacji życiowej lub oszczędnościowej strony). Czytaj też

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes