Tag Archives: oświetlenia

Pozwól światłu LED zatroszczyć się o twoje zdrowie

Prawie 80% wrażeń dociera do nas za pośrednictwem wzroku. Z jakiego powodu zatem tak sporadycznie troszczymy się o niego, decydując się na najlepsze dla naszej pracy oświetlenie?

Co nam daje zmiana czasu z zimowego na letni?

Piszę ów tekst lipcowego, słonecznego dnia. Upał. Od czerwca do lipca dzień jest u nas stosunkowo długi, toteż możemy być aktywni długie godziny, w przybliżeniu od godziny 5 rano do 21, co daje w przybliżeniu 14 godz. od wzejścia do zachodu słońca. Inaczej rzecz wygląda w następnych porach roku. Widno jest znacznie krócej, gdyż w zimie okres ten wynosi dla Europy od 6 do 16 godzin, tak więc jakieś dziesięć godzin. Jak wynika z tychże wyliczeń, różnica między tymi krańcowymi okresami wynosi około 4 godz..