Pieniądz plastikowy ułatwia życie, oszczędza nasze finanse i czas, ofiarując ponadto – bezpieczeństwo

Początkowe karty debetowe , były kartami kartonowymi, na których maszynowo wypisane były informacje o jej posiadaczu. Dopiero w latach 60 XX wieku, puszczono w obieg kartę plastikową, która wtedy stała się synonimem luksusu i pozycji społecznej. W naszym kraju pierwsze karty debetowe, dostępne były wyłącznie dla klientów biznesowych.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta płatnicza dla klientów indywidualnych wprowadzona została przez placówki bankowe do obiegu pod koniec lat 90. Obecnie karty płatnicze wydawane są do każdego rachunku ROR. Karta płatnicza potrzebna jest do obsługiwania naszych środków pieniężnych posiadanych w rachunku bankowym, do którego została wystawiona. Karty płatnicze nowszego typu to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone dane o jej właścicielu. Taki rodzaj kart pozwala na zrobienie transakcji bezgotówkowej za pomocą terminala elektronicznego.

Ponadto nie ma konieczności każdorazowego wpisywania kodu PIN lub też uwierzytelniania wykonanej transakcji osobistym podpisem.

Przejdź na naszą witrynę – w niej czeka na Ciebie bieżący tekst nowego działu. Stworzyliśmy go dla Ciebie z przyjemnością.

Karta debetowa, może być nieodzowna przy regulowaniu należności za zakupy zrobione przez Internet. Taką kartą płatniczą możemy posługiwać się również w innych krajach. Płatności kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości miast europejskich oraz w najczęściej odwiedzanych kurortach.

Najpopularniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty płatniczej spośród tych dwóch proponowanych przez banki kart, ma szczególne znaczenie, zwłaszcza przy płatnościach w innych krajach. Trzeba pamiętać, by dokonując wyboru karty, zweryfikować jaką kwotę odsetek bank pobierze od nas za wypłatę pieniędzy w bankomacie za granicą.

Instytucje finansowe to nie tylko usługi polegające na prowadzeniu naszego rachunku bankowego. To także inne działania zastrzeżone wyłącznie dla instytucji finansowych, takie jak przyznawanie kredytów, przyjmowanie lokat a także udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony przedsiębiorstw, są popularną formą w obrocie gospodarczym.

Gwarancje i poręczenia podnoszą bezpieczeństwo zawieranej z usługobiorcą umowy, zmniejszając ryzyko niezrealizowania przez wykonawcę, zobowiązań podjętych w umowie. Zabezpieczenie transakcji stosowane jest zazwyczaj przez organy administracji publicznej, w sytuacji podpisywania umów z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes