Pierwsze kroki w budowie domku – jak robić

budowa
Kiedy mamy już wszystko: parcelę, plan, pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, zatrudnioną ekipę wykonawczą, kierownika budowy (nieodzownie) i inspektora nadzoru (fakultatywnie) – co dalej? Przed rozpoczęciem budowy nieodzowne jest rozplanowanie przez geodetę, miejsca posadowienia budynku.

budowa domu
Autor: Brett and Sue Coulstock
Źródło: http://www.flickr.com
Po pierwsze musimy złożyć w adekwatnym starostwie powiatowym zawiadomienie o przewidywanym zaczęciu prac. Należy to uczynić co najmniej tydzień przed zaczęciem prac. Załącznikiem do powiadomienia powinno być oświadczenie szefa budowy o przejęciu obowiązków.

Chcemy pokazać Ci następny artykuł na podobny temat. Liczymy na to, że Ci się spodoba. Kliknij w link – tam czeka na Ciebie interesujące zagadnienie (http://www.kamyczek.eu/).

Powiązane artykuły: Heliodon. W tym samym urzędzie powinniśmy zarejestrować tak zwany dziennik budowy. Następnie trzeba zabezpieczyć plac budowy (zobacz teleskopowe ładowarki) (zrobi to firma budowlana) oraz umieścić na nim tablicę informacyjną. Tablicę tą zobowiązany będzie umieścić kierownik budowy. Jej formę reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej a także ogłoszenia mieszczącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zgodnie z tym zarządzeniem, tablica powinna zostać wykonana ze sztywnej płyty odcienia żółtego o rozmiarach 70 x 90 cm. Powinna mieścić się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej aniżeli 2 m..

budowanie domu
Źródło: pixabay.com
Oprócz wymienionej już tablicy informacyjnej, szef budowy zobligowany będzie umieścić również ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Podstawą prawną jest tu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Ogłoszenie powinno zawierać 3 składniki: prognozowane terminy rozpoczęcia oraz zakończenia realizowania robót budowlanych, maksymalną ilość pracobiorców zaangażowanych na budowie w poszczególnych okresach jak też informacje tyczące się planu bezpieczeństwa jak też ochrony zdrowia. W praktyce obwieszczenie to najczęściej sytuowane jest obok tablicy informacyjnej budowy na podobnej płycie – pomimo iż w tymże przypadku nie są określone wymogi dotyczące wielkości lub odcienia. Zarządzenie mówi tylko, że ma ono być umieszczone w sposób trwały a także ochronione przed zniszczeniem. Kolejny krok to wytyczenie budynku. Zająć się tym musi geodeta, a wykonaną pracę potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zwieńczeniu tychże formalności może rozpocząć się rzeczywista budowa domów.

Może Cię też zainteresować –

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes