Tag Archives: pity

Jak składa się aktualnie pit?

Dróg rozliczania pitu jest niemało, jednak dzięki wyprofilowaniu różnych możliwości możemy postawić na ten najkorzystniejszy dla nas. Gdy jesteśmy zatrudnieni na etacie, robią to nasi pracodawcy.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w 2016

Polska jest krajem, który biurokracją stoi. Nie jest ważne, czy milioner, czy mówimy o zwykłym Kowalskim każdy posiada zobowiązania wobec państwa, które wiążą się z wypełnianiem wielu dokumentów. Do takowych należy też rozliczenie się ze Skarbówką.

Jak najskuteczniej rozliczyć swój PIT?

Każda z person, która zatrudniała się w dowolnym wymiarze godzin w poprzednim roku, jest zobowiązana do końca kwietnia rozliczyć Pity 2015. Jeśli ktokolwiek to zaniedba, czekają go znaczne grzywny, z tego powodu należy o tym koniecznie pamiętać. Mamy co najmniej trzy odmienne sposoby aby tego dopilnować: wynająć księgową, użyć konkretnego programu komputerowego, bądź rozliczyć się przez internet. Która z tych opcji jest najwłaściwsza dla ciebie?