Tag Archives: Podatnik

Który przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną i kiedy udostępniana jest ulga na jej nabycie?

Wraz z początkiem 2015 roku zmieniły się przepisy mówiące o posiadaniu kas fiskalnych.Musi je mieć każdy, kto sprzedaje towary osobom fizycznym. Przepis dotyczyło także ryczałtowych rolników. Podatnik jednak nie musi posiadać kasy, gdy jego roczne obroty są mniejsze niż 20 tysięcy złotych. Taka kwota dotyczy tych przedsiębiorców, którzy działalność prowadzili przez cały rok. W innych przypadkach wszelkie kwoty obliczane są w zależności od przepracowanych miesięcy.

Rejestrowanie płacących podatki opodatkowania VAT

Rejestracja podatników opodatkowania VAT jest nadzwyczaj ważna, bowiem jej brak odbiera podatnikowi prawa do potrącania podatku naliczonego. Jak bowiem wypływa z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, upusty kwoty, lub zwrotu różnicy podatku należnego nie wykorzystuje się do płacących podatki, jacy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Co to jest pit 36? W jaki sposób rozliczano pity 2016?

Rozliczanie deklaracji podatkowej bywa działaniem koniecznym. Rok rocznie trzeba składać właściwy druk do właściwego US i wie o tym każdy, kto ma ewentualne przychody.

Jeżeli musisz załatwić jakieś sprawy związane z podatkiem, udaj się do swojego urzędu skarbowego oraz przedstaw odpowiedni wniosek

Urząd skarbowy jest jednym z najważniejszych organów w kraju. Polacy mają z nim do czynienia dość często, ponieważ w określonych terminach są zobowiązani złożyć deklarację podatkowe oraz uiszczać stosowny podatek. Wyjątkowo często spotyka to właścicieli firm, gdyż utrzymują kontakt ze skarbówką w różnych ważnych sprawach i nierzadko wnioskują o dostępne ulgi. Warto wiedzieć, z których narzędzi i udogodnień można korzystać, załatwiając sprawy w urzędzie skarbowym.

Oprogramowania do składania deklaracji

Jak każdego roku, przychodzi okres rozliczeń z US. PIT 37 jest najbardziej popularnym typem formularza fiskalnego. Druk PIT 37 online służy do bezbłędnego wypełniania deklaracji podatkowych.

Ważne informacje na temat kapitału obrotowego i WNT

Kapitał obrotowy, oznaczany też kapitałem pracującym, jest to nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami aktualnymi, to znaczy krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest też częścią kapitałów konkretnego przedsiębiorstwa bądź firmy, która zajmuje się finansowaniem aktyw obrotowych. By firmy miały odpowiednie relacje między sprzedażą, tempem wzrostu marki a także jej majątkiem obrotowym, powinny posiadać dobry poziom kapitału obrotowego netto.

Umowa franczyzowa jako długotrwały stosunek ustawowy, zapewniający pewność współpracy

Umowa franczyzy jest umową nieuregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Podpisujący umowę formują jej treść według własnego uznania, jednakże z poszanowaniem przepisów i reguł współżycia społecznego, również w taki sposób, żeby jej istota, czy też zamiar nie sprzeciwiały się zasadom umów KC. Umowa franczyzowa jest długofalowym stosunkiem prawnym, przynoszącym pewność współpracy, a jej rozciągłość uzależniona jest od stopnia inwestycji.