Tag Archives: Podatnik

Jakim sposobem naliczane są odsetki za zwłokę i kiedy pożądane byłoby wybrać podatek liniowy?

Jeżeli w dobrym terminie nie płacimy zobowiązań podatkowych, wtedy z pewnością musimy liczyć się z odsetkami za zwłokę. Tak więc oprócz zaległości podatkowych, podatnik ma obowiązek także rozliczyć się z odsetek. A jak na przykład liczone są odsetki za zwłokę?

Rejestrowanie płacących podatki opodatkowania VAT

Rejestracja podatników opodatkowania VAT jest ogromnie istotna, albowiem jej brak odbiera podatnikowi prawa do potrącania podatku naliczonego. Jak bowiem wypływa z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, upusty kwoty, albo zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do płatników, jacy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Księgi rachunkowe jako drobiazgowe zapisywanie

Otwieranie ksiąg rachunkowych dla podatników prowadzących ewidencję uproszczoną jest złożoną operacją. Toteż należy odpowiednio wcześniej zacząć przygotowania do takiego procesu. Księgi rachunkowe powinny prowadzić osoby fizyczne, spółki obywatelskie osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, również spółdzielnie społeczne. Prawo honoruje jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych różnym osobom.

Który przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną i kiedy udostępniana jest ulga na jej nabycie?

Wraz z początkiem 2015 roku zmieniły się przepisy mówiące o posiadaniu kas fiskalnych.Musi je mieć każdy, kto sprzedaje towary osobom fizycznym. Przepis dotyczyło także ryczałtowych rolników. Podatnik jednak nie musi posiadać kasy, gdy jego roczne obroty są mniejsze niż 20 tysięcy złotych. Taka kwota dotyczy tych przedsiębiorców, którzy działalność prowadzili przez cały rok. W innych przypadkach wszelkie kwoty obliczane są w zależności od przepracowanych miesięcy.

Co to jest pit 36? W jaki sposób rozliczano pity 2016?

Rozliczanie deklaracji podatkowej bywa działaniem koniecznym. Rok rocznie trzeba składać właściwy druk do właściwego US i wie o tym każdy, kto ma ewentualne przychody.

Jeżeli musisz załatwić jakieś sprawy związane z podatkiem, udaj się do swojego urzędu skarbowego oraz przedstaw odpowiedni wniosek

Urząd skarbowy jest jednym z najważniejszych organów w kraju. Polacy mają z nim do czynienia dość często, ponieważ w określonych terminach są zobowiązani złożyć deklarację podatkowe oraz uiszczać stosowny podatek. Wyjątkowo często spotyka to właścicieli firm, gdyż utrzymują kontakt ze skarbówką w różnych ważnych sprawach i nierzadko wnioskują o dostępne ulgi. Warto wiedzieć, z których narzędzi i udogodnień można korzystać, załatwiając sprawy w urzędzie skarbowym.

Oprogramowania do składania deklaracji

Jak każdego roku, przychodzi okres rozliczeń z US. PIT 37 jest najbardziej popularnym typem formularza fiskalnego. Druk PIT 37 online służy do bezbłędnego wypełniania deklaracji podatkowych.