Podstawowe rodzaje zatrudnienia

Sytuacja ekonomiczna w kraju coraz częściej zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań zmniejszających koszta pracy jak też uelastyczniających zatrudnianie pracobiorców. Jednym z nich jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Acz z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie takich umów może zdawać się o wiele bardziej korzystne w porównaniu z zaangażowaniem pracowniczym, musimy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku jest ono akceptowalne.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę (jakie prawa daje mi umowa o pracę). Główną formą prawną, w ramach jakiej zatrudnia się pracobiorców, jest stosunek pracy. Łączy on się z systemem gwarancji oraz przywilejów pracowniczych, takich jak: zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, uposażenia jak też zasiłku chorobowego, szczególna ochrona poniektórych grup pracobiorców, unormowanie czasu pracy, zakaz wypowiadania stosunku pracy w szczególnych wypadkach, obowiązek zastosowania wyznaczonych procedur przy wypowiadaniu umów. Właśnie dzięki tymże przywilejom stosunek pracy jest w najwyższym stopniu korzystną odmianą zatrudnienia dla pracowników jak też jednocześnie powodem wysokich wydatków dla chlebodawców. Na prośbę pracownika chlebodawca jest zobowiązany wypisać mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – umów o pracę w najwyższym stopniu nietypową, jednakże na pewno przeważnie spotykaną, metodą angażowania pracowników jest wykorzystywanie umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-liczyc-wynagrodzenie-chorobowe) cywilnoprawnych. Ta forma zatrudnienia cieszy się ogromną wziętością u pracodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza uprawnień jak w wypadku zatrudnienia pracowniczego. Układy cywilnoprawne dają dużo większą wolność w kształtowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie dyktując przy tym minimalnych gwarancji, które występują na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tu warunek minimalnego uposażenia za pracę. Świadczenia finansowe dopełniane w ramach owej umowy mogą być wyznaczane poniżej tej granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu pracodawcy mają możliwość uzależnienia ogółów świadczeń od skutków osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, natomiast honorarium przysługuje nie z tytułu świadczenia pracy, tylko z tytułu otrzymania zamierzonego efektu. Szczególny rodzaj umowy o pracę scalający w sobie niektóre cechy umowy o dzieło z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski Wykorzystuje się go w wypadku zawierania umów z menegerami wyższego szczebla.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes