Powrót z Irlandii a połączone z tym sprawy podatkowe

pracownik IT podczas pracy
Dziś bardzo dużo osób decyduje się na pracę poza granicami naszej ojczyzny. Wszelkie osoby pracujące na terenie UE muszą opłacać podatek od dochodu podobnie jak to wygląda w naszym kraju. Nie wszyscy jednakże ziomkowie po reemigracji z zagranicy starają się o należny się im zwrot podatku z zagranicy w razie ewentualnej nadpłaty. Nierzadko wynika to z przyczyny z nieświadomości. A według ustawy o zwrot nadpłaty jest możliwość się ubiegać także po powrocie do swego państwa. W dodatku mamy na to cztery lata.

pracownik IT podczas pracy
Autor: Alper Çuğun
Źródło: http://www.flickr.com

Rzecz jasna takową możność mają także Polacy powracający z Zielonych Wysp. Jak można z tego rozporządzenia korzystać? Staranie o zwrot podatku z Irlandii trzeba zacząć od wystąpienia Revenue o wypisanie zaświadczenia P21 – Balancing Statement, czyli rozrachunku podatkowego za uprzedni rok (czytaj na stronie . Ubiegając się o zwrot nadpłaty za w bieżącym okresie rozliczeniowym należy wypełnić PIT P pięćdziesiąt jaki da się pozyskać z portalu Revenue.

Zaświadczeniami jakie potrzebujemy oprócz tego przedstawić są P45 oraz P60 względnie tzw. Statement of Earnings od każdego z pracodawców. Jeżeli ich nie posiadamy winno się przedłożyć payslipy mieszczące precyzyjne adresy chlebodawców. W formularzu P pięćdziesiąt tymczasem wpisujemy albo swój numer rachunku o ile mamy rachunek bankowy w banku irlandzkim.

Zobacz ten link – to bez dwóch zdań świetna propozycja (http://www.certificator.eu/en/), która z całą pewnością bardzo Cię zaabsorbuje. Nie czekaj zatem i sprawdź już teraz!

Gdy takowego rachunku nie posiadamy, wpisujemy nasz polski adres pod który zostanie przekazany czek możliwy do spieniężenia w krajowym banku. Wysokość ewentualnego zwrotu należnego podatku zależy przede wszystkim od sytuacji osobistej a także od należnych się starającemu ulg fiskalnych.

Wielkość zaliczek pobranych z tytułu podatków uwidoczniona jest na dokumencie P czterdzieści pięć który każdy pracownik dostaje na zakończenie umowy (dodatkowe informacje). Kwota o której mówimy jest wykazana na w/w kwestionariuszu w pozycji „tax deducted”. Pojawiło się na rynku usługowym sporo biznesów zajmujących się pomocą reemigrantom w odebraniu wspomnianej nadpłaty. Jeśli nie mamy wystarczająco wolnego czasu czy też ochoty aby absorbować się tą kwestią osobiście, można wtenczas polecić rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy jednej z takich firm. W czasie wyboru akuratnej firmy należy sugerować się liczbą jej wcześniejszych klientów również ich poleceniami dodatkowo skontrolować konkretną firmę doradczą w lokalnej Izbie Rozrachunkowej.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes