Programy motywacyjne i inne – co to jest?

zyski
Aktualnie wyłącznie program lojalnościowy już nie wystarczy. Program ten skierowany jest wyłącznie do klienta i nie obejmuje prócz niego nikogo więcej. Coraz więcej zakładów pracy zaczęło zwracać uwagę na to jak wyjątkowo istotna jest właściwa współpraca z podwładnymi bądź kontrahentami. Właściwe zmobilizowanie i uznanie ich ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

W czasach teraźniejszych wyłącznie program lojalnościowy już nie jest wystarczający. Program ten zwrócony jest jedynie do klienta i nie obejmuje prócz niego nikogo więcej. Coraz więcej zakładów pracy zaczęło zwracać uwagę na to jak niesamowicie istotna jest właściwa współpraca z pracownikami czy kontrahentami. Stosowne zdopingowanie i uznanie ich ma dodatni wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

Zwiększamy produktywność

zyski

W związku z tym utworzono programy motywacyjne, dzięki którym budowane są silne i rewelacyjne relacje z pracownikami. Osoby zatrudnione na przykład za zrealizowanie wyznaczonych celów biznesowych mogą uzyskać specjalne wynagrodzenia czy też premie finansowe za szczególne zasługi. Takie działania zachęcają go do wydajnej pracy. Powracając zaś do samego klienta to tutaj również na wskutek zmian następujących na rynku nastąpiły zmiany. Zmiany te polegały na ogół na nowym postrzeganiu klienta i jego potrzeb. Dbanie o oddanie klienta jest niezwykle znaczącym czynnikiem postępu biznesu. Dlatego też zaistniał marketing (http://creativeflow.pl/interactive-mobile-marketing) relacji inaczej określany jako marketing partnerski lub marketing zorientowany na klienta. Koncentruje on się na analizie tego, czego oczekuje klient i czego być może będzie pragnął później. Próbuje on wyjść na wprost wymaganiom aktualnym i ewentualnym czy też spodziewanym klientom. Skupia się on także na relacjach zakładu pracy z dostawcami, pośrednikami oraz relacjach wewnątrz firmy.

System lojalnościowy ułatwia utrzymać ciągłe i korzystne relacje przedsiębiorstwa z klientami. Do ich obowiązków należy przykładowo zachęcanie teraźniejszych klientów do częstszych i większych zakupów proponując w zamian jakieś zniżki czy też na przykład propozycje typu kupując jeden określony produkt drugi kupujesz za jeden grosz. Dobrze skonstruowany i zaplanowany np. taki program lojalnościowy może w spory sposób zwiększyć przywiązanie klienta do danej marki lub do danej firmy. Doskonałym chwytem są także karty klienta, które upoważniają do przecen oraz dodatków. Może być ona w postaci karty elektronicznej lub zwykłej karty kartonowej, wybór zależy od potrzeb firmy.

Sposoby na zwiększenie sprzedaży

Programy te pojawiają się pod rozmaitą postacią i są tworzone indywidualnie wobec wymagań każdego klienta. Mogą to być na przykład akcje z nagrodami, gromadzenie punktów i tak dalej. Najbardziej rozpowszechnione i znane jest zbieranie punktów, które później wymienia się na nagrody.

Dzięki tego typu rozwiązaniom pozyskuje się lojalność klienta, która jest ważnym czynnikiem rozkwitu każdego przedsięwzięcia. Taka stała współpraca przedsiębiorstwa z klientem zezwala na zapoznanie się z jego potrzebami. Jest to tak nazywany marketing relacji. Skupia się on na utrzymaniu oraz umacnianiu dobrych relacji z klientami. Prócz klienta zwraca on też uwagę na bardzo dobre stosunki przedsiębiorstwa z hurtownikami oraz na dodatnie relacje wewnątrz samej firmy.

Ażeby taki marketing idealnie funkcjonował przychody zdobywane dzięki utrzymywaniu poprawnych relacji z klientami muszą być wyższe aniżeli koszty ich utrzymania. Odpowiednio prowadzony marketing relacji, czyli partnerski zniża koszty, skupia się na najważniejszych klientach oraz powiększa poziom satysfakcji z artykułów i usług. Dzięki temu wzrasta bariera przejścia klienta do firm konkurencyjnych.

Aby to osiągnąć konieczna jest współpraca wszystkich działów w przedsiębiorstwie. Marketing (zobacz segmentacja marketingowa) ten bez zarzutów sprawdza się w przypadku klientów robiących zakupy w długich okresach lub tych, dla których przykładowo koszty przemiany dostawcy są zbyt duże. Pożytki, jakie przedsiębiorstwo uzyska korzystając z koncepcji partnerstwa to na przykład: w miarę stała grupa pośredników i klientów,korzyści materialne, wzajemna znajomość kontrahentów również stopniowo wzrastająca pula zamówień od trwałych odbiorców.

Źródło: Bonus Club

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes