Programy przydatne dla działu księgowości.

Programy przydatne dla księgowej w firmie. Mi.in: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

W sytuacji gdy prowadzimy własną działalność, codziennie trzeba radzić sobie z fakturami – zarówno gdy kupujemy towar, jak i sprzedajemy. Uczestnicząc w transakcjach sprzedaży i zakupu, powinniśmy sprawnie poruszać się między wartościami netto i brutto.

faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W prosty sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. podatek (czytaj też kalkulator vat) internetowy umożliwia obliczenie danej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku. Wylicza kwotę netto z podanej kwoty brutto (wraz z podatkiem) i odwrotnie (kwotę brutto na kwotę netto). Przeliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, które obowiązują w obecnym roku jak i w latach ubiegłych. Wprowadzone dane i uzyskane dzięki nim wielkości zachować można w przejrzystej formie, poprzez wydrukowanie ich lub przesyłając je na dowolny adres e-mail. kalkulator (zobacz umowa o pracę kalkulator) vat online jest szybkim sposobem na obliczenie interesujących nas wartości. Działa szybko i bez problemowo, a co najważniejsze jest bezpłatny.

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony jest przeszkodą w zwalczaniu bezrobocia. Nie należy zapominać jednakże, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, jest terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 to 1750 zł brutto .

Pracodawca, płacąc pracownikowi pensję minimalną ponosi obecnie łączny koszt zatrudnienia w wysokości 2028,43 zł miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń oblicza ile wynosi wynagrodzenie na rękę. Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator oblicza także koszty pracodawcy zw. z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, ZUS i składki emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dokumentów księgowych. Ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zestawienia zapisów księgowych, obrotów oraz sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zbiory: obrotów jak i sald kont księgi głównej oraz pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki albo poza nią – w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej – zgodnie z obowiązującymi przepisami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes