Wskazówki finansowe dla biznesu

pieniądze
Jak odliczyc internet? Podatnik – będący osobą fizyczną, która korzysta z internetu, ma prawo odliczyć wydatki poniesione z tytułu użytkowania internetu. Od zeszłego roku zmniejszeniu uległa liczba osób uprawnionych do korzystania z ulgi na internet.

Z ulgi skorzystać można wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Osoby, które dotychczas dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić 2 razy, w zeznaniach za dwa następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można Internet, z którego korzystamy w domu, ale również ten, do którego posiadamy dostęp w telefonie komórkowym, czy za pomocą modemu np. w laptopie. Ulga na internet wynosi maksymalnie 760 zł rocznie. Dowodem na tą ulgę mogą być faktury wraz z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego albo bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy rozpoczynający ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej mogą odzyskać do 700 zł z tytułu jej zakupu – nie może to jednak przekraczać 90% ceny zakupionej kasy. Odliczenia można dokonać w składanej deklaracji VAT. Podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobligowani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu rejestrujących, zwanych zwykle kasami fiskalnymi . Nie wywiązanie się z tego obowiązku pociąga za sobą negatywne konsekwencje takie jak obciążenie podatnika dodatkowym zobzakup (klikaj)zaniem podatkowym – w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przy nabyciu towarów i usług w czasie w którym podatnik nie stosował kasy fiskalnej. vat (zobacz wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony)

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas fiskalnych kosztują w granicach 600 – 1 tys. zł. Ustawodawca przewidział dla podatników którzy rozpoczynają ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu kasy. Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania do 90% jej ceny zakupu netto, jednakże nie więcej niż 700 zł.

Leasing samochodu
W jaki sposób można odliczać VAT od leasingu samochodu? Auto wzięte w leasing daje szereg możliwości co do odliczania podatku VAT. Bierze się to z faktu, że zamiast raty kredytu (bez VAT) przedsiębiorca spłaca w związku z samochodem ratę leasingową, która zawiera w sobie VAT. Dodatkowo tego przedsiębiorca ponosi koszty samochodu, tj. wydatki na benzynę, serwis i części zamienne, które również zawierają w sobie podatek. Więcej na

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes