Rzeszów to coraz szybciej rozwijający się ośrodek miejski. Miasto z bogatą kulturą, z możliwościami na przyszłość

Rzeszów
Rzeszów to jedno z najokazalszych miast Polski, położony jest na zetknięciu dwóch dużych regionów. Pierwszym z nich jest Kotlina Sandomierska, kolejnym Pogórze Środkowobeskidzkie. Główna część miasta rozciąga się na Podgórzu Rzeszowskim, a pozostałe tereny, to północny odcinek Rzeszowa, który jest położony na Pradolinie Podkarpackiej i południowy obszar miasta rozciągający się na Pogórzu Dynowskim.

Autor: Młyn Klekotki

Najbliższe sąsiedztwo rzeki było zjawiskiem bardzo trudnym, a ciągnęło się to aż do momentu regulowania w początkach dziewiętnastego wieku. Bardzo mógł transformować bieg rzecznego koryta. Tego typu stan rzeczy opisywał nawet Wilhelm Friedberg, w 1903 roku. Co więcej, miasto ograniczone było wieloma bagnami, przykładowo osuszanym Żabnikiem. Miejsce leży na wysokości od 197 m n.p.m., na poziomie Staromiasta do 384 m n.p.m. (Budziwój).

Przecinają się tu znaczne szlaki transportowe, od Drezno do Kijowa oraz z Białegostoku do Koszyc. To obowiązuje, że obejrzy to miejsce mnóstwo ludzi, czy to w trakcie podróży biznesowych, czy w celach turystycznych.Dzięki temu nietrudno znaleźć hotel luksusowy hotel zakopane w Rzeszowie , a jeżeli ktoś chce zrobić konferencję, to też nie będzie kłopotu z wynajęciem sali konferencyjnej – strona www.

Miasto ma międzynarodowy port lotniczy oraz Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Jest on skierowany na przemysł nowoczesnych technik, czyli koncentruje się na najbardziej rozwojowej technologicznie branży. Na miejscu miasta zlokalizowana jestteż Specjalna Strefa Ekonomiczna nazywana Rzeszów-Dworzysko. Są również dwie odmienne Specjalne Strefy Ekonomiczne. W Rzeszowie możemy zacząć studia na dwóch ogromnych państwowych uczelniach, takich jak Uniwersytet Rzeszowski, na którym można studiować na jednym z tuzina wydziałów.

Rzeszów
Autor: Kamil Świdrak
Źródło: http://www.flickr.com

działa również Politechnika Rzeszowska jak również kilka niepaństwowych uczelni policealnych, jaki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, która jest jedną z większych niepublicznych szkół w Polsce. W Rzeszowie urzędują trzy konsulaty honorowe: Niemiec, Słowacji oraz Ukrainy. Co więcej, Rzeszów jest członkiem Unii Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenia Eurocities, które zrzesza miasta z całej Europy.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes