Tag Archives: służbowy wyjazd

W jaki sposób odpowiednio zadbać o rozwój kontaktów między osobami zatrudnionymi?

Nie da się zanegować faktu, że sprawne piastowanie obowiązków przez pracowników jest najistotniejsze dla rozwoju każdej organizacji. To właśnie zasoby ludzkie są optymalną inwestycją, jaka zwróci się nam w znaczącym stopniu w długofalowej perspektywie czasowej. Doświadczenie niemniej jednak ujawnia nam, że posiadacze firm wciąż wyjątkowo niechętnie otwierają się na tego rodzaju sugestie, motywując to wielkimi kosztami pieniężnymi. Tymczasem, aby podwyższyć efektywność pracy zaangażowanych pracowników w żadnym wypadku nie jesteśmy zobowiązani przeznaczać dużych kwot finansowych.