Sprawdzanie potrzeb szkoleniowych|Jakie są nasze potrzeby wobec szkoleń

szkolenie na sali
Dzisiejsze organizacje muszą być prowadzone zgodnie z tym, co można spostrzec na świecie. Nie powinniśmy stosować przestarzałych metod, bo wtedy firma nie będzie mogła konkurować na dzisiejszym rynku z innymi przedsiębiorstwami. Z tego powodu trzeba między innymi badać potrzeby szkoleniowe całej firmyi dostrzec, jakie szkolenia przydałyby się poszczególnym pracownikom na wszystkich szczeblach. Ale poza tym, że przedsiębiorstwo sama bada swoje potrzeby szkoleniowe, to jeszcze są robione na szczeblu krajowym tego rodzaju badania.

Ale, jeśli chodzi o badania to jest ich sporo. Istnieją jeszcze tak zwane badanie kompetencji. Niektórym osobom wydaje się, że po testach kompetencji w gimnazjum więcej testów tego rodzaju nie będzie, ale są i to gdy jesteśmy zupełnie dorośli. Badania kompetencji mają ukazać stan wiedzy i umiejętności pracownika. Do badań tego rodzaju wykorzystuje się różne metody, które mają pokazać jak pracownik zachowuje się w stosunku do klientów, współpracowników i siebie samego. Dzięki temu można pomyśleć o podniesieniu jego kwalifikacji właśnie dzięki różnego rodzaju szkoleniom.

Poziom pracownika ma wpływ na rozwój firmy

Spotkanie biznesowe
Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

O tym, że na rozwój każdej firmy ma wpływ stan zaangażowania, pracowników, wiemy bardzo dobrze. Często próbujemy motywować pracowników do pracy, podwyższamy ich wynagrodzenie lub ucinamy premie, kiedy nie wywiążą się we właściwy sposób z przekazanych im zadań. Mimo używania różnego typu technik dotyczących motywacji, to efektywność pracowników nie jest wystarczająca.

Zapominamy, że jeśli chcemy wymagać musimy wiedzieć czy konkretny pracownik jest w stanie ogarnąć powierzone zadania. Świat się zmienia i bywa, że wdraża się do firmy technologie, która dla dużej części pracowników jest czymś trudnym. Z tego powodu należy po pierwsze zrobić badanie kompetencji, dzięki którym można również sprawdzić, jakie posiadamy potrzeby szkoleniowe. Jeśli podniesiemy kwalifikacje pracownika będziemy wiedzieli, że możemy od niego więcej wymagać.

Dzięki przeszkoleniu jego działania będą bardziej efektywne. Nie można oczekiwać od pracowników, że po dniu w pracy przyjdą do mieszkania i będą jeszcze bawili się w samokształcenie przez pół nocy, bo zapewne wtedy byliby zupełnie wyczerpani. Tak, więc należy zadbać o szkolenia w trakcie pracy, bo wtedy pracownicy poczują się docenieni i pełni energii, bo nauka nieznanych zagadnień zawsze pobudza do działania.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes