Swoboda prowadzenia przedsiębiorstwa to jedna z elementarnych zasad działania Polski

Na pewno można powiedzieć, że Polska jest krajem kapitalistycznym. W kwestii działalności gospodarczej państwo nie narzuca zatem podmiotom obrotu gospodarczego na przykład tego, z kim powinni nawiązywać transakcje handlowe. Oprócz tego istnieje możliwość dowolnego wybrania rodzaju indywidualnej działalności, ograniczona jedynie w niektórych sytuacjach, jak przykładowo przewozy lotnicze czy tak zwane zezwolenia, które uzyskuje się chociażby na sprzedaż alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych przypadkach jednakże państwo reguluje pewne zachowania, co ma na celu ochronę uprawnień uczestników obrotu. Powyższemu celowi służą dla przykładu patenty. konkurencją (polecamy zobaczysz tu) polega na udzieleniu za opłatą wyłączności do korzystania z danego rozwiązania technicznego, ma zatem na celu ochronę praw jego wynalazcy. Prawo chroni również interesy przedsiębiorców w inny sposób. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe nie są dozwolone. Implementacja rozwiązań legislacyjnych w tej materii ma za zadanie ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Możemy się zastanowić, co wyróżnia wspomniane praktyki.

Ogólnie trzeba stwierdzić, że są to takie działania, które wprowadzają w błąd lub prowadzą do wytworzenia monopoli. Dla przykładu istnieją limity odnośnie cen, w jakich można sprzedawać towary w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli mówiąc inaczej – supermarketach. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie uregulowaniom dotyczącym reklam, możemy zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, którą widzimy w telewizji jest w pełni zgodna z prawem. W reklamach na przykład nie wolno odwoływać się do emocji odbiorcy czy powoływać na fałszywe autorytety. Możemy więc postawić sobie pytanie, jak więc dopuszczalnymi mogą być choćby rozmaite reklamy past do zębów, rekomendowane przez dentystów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka wygląda tak, że uregulowania prawne są w rozmaity sposób omijane, a pomysłowość twórców reklam wyprzedza istniejące prawo. Oprócz wzmiankowanych powyżej patentów, innym rozwiązaniem, które ma na celu zabezpieczenie przywilejów podmiotów obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Przykładowo wycena znaku towarowego wycena znaku towarowego ułatwia ocenę korzyści, które wynikają z posiadania aktywów konkretnego przedsiębiorstwa, co działa korzystnie na ewentualnych inwestorów.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes