Tag Archives: Tłumaczenie

Jakie przywileje przysługują cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Obecny kierunek przesiedleńczy ludzi różnych narodowości między krajami, chociażby za pracą sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców. Podczas swojego pobytu w kraju, większa część z nich składa do krajowych urzędów wnioski o azyl. Podania o stały pobyt lub też podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.