Tag Archives: Tłumaczenie

Jakie przywileje przysługują cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Dzisiejszy prąd przesiedleńczy ludzi różnych przynależności państwowych między krajami, chociażby w celach zarobkowych sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców. Podczas swojego pobytu w kraju, większość składa do ojczystych urzędów wnioski o status uchodźcy. Wnioski o osiedlenie się czy wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.