Trzeba jest wiązać siły dla osiągnięcia lepszego wyniku

Ocena pracownika przez menedżera
Klaster IT ma szansę nas zadziwić swoimi możliwościami Przeważnie dzieje się tak, iż każdy koncentruje się na swoich zadaniach, a co się z tym łączy różnorakie instytucje i grupy działające w danej społeczności lokalnej nie podejmują najmniejszej współpracy ze sobą.

Przywództwo
Autor: Atos
Źródło: http://www.flickr.com

Mimo wszystko jak znacznie częściej pokazuje klaster IT, , należy doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy, władze lokalne oraz stanowiska naukowe w danym rejonie wiążą się ze sobą, aby rozpocząć nową inicjatywę i razem ze sobą pracować. Przez takie połączenie mogą uzyskać więcej, ponieważ każdy ma wiedzę na kolejny, rozległy temat, a jej złączenie i wykorzystywanie tzw. burzy mózgów, ma szansę zaoferować niesamowite szanse, o których prędzej nie mogło być mowy.

Współpraca przedsiębiorstw może przynieść wymierne rezultaty

Trzeba z pewnością zaznaczyć, iż jeżeli parę firm wiąże swoje siły mogą uzyskać więcej, nie tylko dzięki podziale własnego doświadczenia, ale też i dzięki środkom finansowym, które są w stanie w to wszystko włożyć. Co więcej z pewnością zadziwi nas fakt, że dzięki takiemu powiązaniu władze lokalne będą spokojne o rozwój gminy, gdyż będą zaznaczyły, że inwestycja nie będzie miała szansy być przeniesiona, a z drugiej znowu strony firmom będzie łatwiej bronić się przed inną konkurencją, działającą na tym identycznym terenie. Z pewnością taka współpraca przedsiębiorstw (-> przeczytaj na stronie) kiedy będzie dobrze pokierowana, może podarować wszystkim wymierne korzyści.

Wspólne wysiłki zawsze zaoferują lepsze możliwości

Z pewnością zawsze powinniśmy pamiętać, iż razem możemy osiągnąć dużo więcej, a co się z tym wiąże, każda ze stron, a szczególnie władze lokalne, powinny dążyć do tego, by na ich terytorium jak najczęściej przychodziło do połączenia wspólnych wysiłków, które wciąż okażą się pozytywne dla konkretnej społeczności lokalnej, zwłaszcza że każda kolejna inwestycja wiąże się również z kolejnymi miejscami pracy oraz równocześnie także z nowymi, do tej pory nieznanymi możliwościami.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes