Umowa franczyzowa jako długotrwały stosunek ustawowy, zapewniający pewność współpracy

Umowa franczyzy jest umową nieuregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Podpisujący umowę modelują jej treść według własnego uznania, jednakże z poszanowaniem przepisów i reguł współżycia społecznego, oraz w taki sposób, aby jej treść, bądź zamysł nie sprzeciwiały się zasadom umów KC. Umowa franczyzowa jest długookresowym stosunkiem ustawowym, przynoszącym pewność współpracy, a jej długość uwarunkowana jest od wielkości inwestycji.

franczyzobiorca

Autor: Martin Lewison
Źródło: http://www.flickr.com
Franczyzodawca ponosi niebezpieczeństwo powiązane z tym, że przekazuje franczyzobiorcy pełną swoją wiedzę i dojście do każdych tajników połączonych z prowadzeniem jego biznesu. Jest to fundament działania wszelkiego systemu franczyzowego . Nie można wobec tego zapominać o stosownym zabezpieczeniu przekazywania takich danych. Dlatego też w umowie franczyzowej bezwzględnie winien znaleźć się zapis mówiący o tym, że franczyzobiorca będzie użytkował przekazane mu informacje tylko do celów połączonych z prowadzeniem jego działalności franczyzowej, również że będzie je przekazywał swym pracownikom wyłącznie w obrębie niezbędnym do czynienia zleconych im zadań. Umowa franczyzowa powinna być umową zawartą na czas wystarczający do realizacji zwrotu z inwestycji. Nieodzowne jest stworzenie katalogu specyficznych powodów, dla których umowę będzie można unieważnić przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Przyczyną winny być jedynie nadzwyczaj srogie przewinienia.Skala podatkowa to rodzaj opodatkowania dochodów osób fizycznych (jak się wystawia i co powinna zawierać faktura). Od większej części dochodów ustalonych w zarządzeniu o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek opłaca się wg progresywnej wielkości podatkowej. Podatkpodatek (czytaj też kredyt kupiecki) płacą podatnicy, którzy zyskują poniżej minimum egzystencji. Dopiero dochód zwiększający tę wartość może być opodatkowany.

faktura

Autor: VLCineaste
Źródło: http://www.flickr.com
Faktura to poświadczenie w formie papierowej, lub w formie elektronicznej obejmujący dane wymagane rozporządzeniem i regulacjami opublikowanymi na jej podłożu. Każdy wystawiający powinien mieć pojęcie co powinna zawierać faktura. Najważniejsze informacje to data i numer wystawienia, imiona i nazwiska, lub nazwy podatnika i nabywcy produktów, koszt przekazanych materiałów i jeszcze wiele innych wyszczególnionych w blankiecie .

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes