W jaki sposób chronić swoją własność intelektualną przed nieetycznymi działaniami konkurencji?

stop nieuczciwej konkurencji
W danej chwili sporo ludzi próbuje zdobyć środki pieniężne w nieetyczny sposób. Obecnie często słychać o przypadkach podkradania koncepcji, produkowania takich samych produktów lub opierania się na dobrze znanej marce.

Z tego powodu zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym rokiem przybiera na sile.
fotografia
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Warto zatem zadbać o własne prawa autorskie ochrona musi mieć swój zaczątek już w trakcie przyjmowania swoich współpracowników. Wielokrotnie słyszy się o przypadkach wykradania koncepcji przez ludzi pracujących w danej firmie. Starczy zwykłym aparatem z komórki zrobić potrzebne zdjęcia, aby wprowadzić na rynek wykradzione pomysły. Nie tylko rzeczy materialne są powielane. Własność intelektualna też jest obiektem kradzieży. Odnosi się do wytworów umysłu: wynalazków, utworów artystycznych i literackich i nazw, grafiki, symboli oraz wzorów wykorzystywanych w handlu. Obejmuje ona wytwory mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, czy także dzieła będące elementem praw autorskich. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie ochrona musi przeto odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na wynalazek należy zwrócić się do właściwego Urzędu Patentowego w danym kraju. Trzeba na miejscu zbadać, czy wynalazek, ochrony (polecamy strona tutaj) towarowy lub wzór użytkowy spełnia wymogi otrzymania prawa na wyłączność. Po otrzymaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność korzystania z zabezpieczonego patentem rozwiązania a także oznaczania przez konkretny okres.

dokumentacja patentowa
Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent chroni przez 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Niestety otrzymanie patentu wiąże się z poniesieniem pewnych wydatków. Ale jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ciekawy tekst? Miło nam to słyszeć. Tym samym gorąco zapraszamy na (https://ideamo.pl/) naszą nową stronę, gdzie wyszukasz dużo dodatkowych tematów.

Mając zabezpieczony przez prawo znak, logo bądź inne koncepcje i produkty w każdej chwili można wstąpić na drogę sądową i domagać się zwrócenia kosztów poniesionych przez nieuczciwe działania.

Opłaca się przeto w stosowny sposób strzec własną własność intelektualną i przemysłową. Tylko tak skutecznie zniszczy się nieetyczną konkurencję.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes