Tag Archives: wierzyciel

Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata przeprowadzone jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy zatem wiedza wierzyciela, iż trasat może w danym banku mieć rachunek .

Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika przeprowadzone zostaje z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem informacja wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek .