WSTiE w Suchej Beskidzkiej – oferta edukacyjna

Darmowe tablety dla słuchaczy TEB Edukacja
WSTiE w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001r. jako uczelnia prywatna. Szeroka oferta edukacyjna , a także bardzo wysoki poziom oferowany przez uczelnię sprawiły, że szybko zdobyła uznanie wśród studentów, zostając silnym ośrodkiem edukacji.

WSTiE zapewnia słuchaczom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez szanowanych nauczycieli akademickich na najbardziej przyszłościowych kierunkach kształcenia. Uczelnia pozwala na naukę w trybie bolońskim, w skład którego wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. W programie uczelni znajdują się także uzupełniające studia podyplomowe dla nauczycieli.

absolwenci
Źródło: www.morguefile.com

Wśród licznych profili kształcenia oferowanych przez uczelnię, jednym z najbardziej popularnych jest informatyka studia, które przygotowują absolwentów do pracy w sektorze IT. W toku edukacji, studenci uzyskują wiedzę z dziedziny programowania i systemów operacyjnych, baz danych, multimediów i grafiki komputerowej. Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i zdolnościom praktycznym, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w spółkach przygotowujących i rozwijających oprogramowanie, realizujących bazy danych oraz firmach zajmujących się biznesem internetowym. Dla studentów ukierunkowanych na kierunki gwarantujące przyzwoite możliwości zawodowe oraz chcących rozpocząć ciekawe studia informatyka jest zdecydowanie trafnym wyborem.

Następnym obleganym profilem, oferowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii jest turystyka i rekreacja. To studia wyposażające absolwenta w wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach z branży turystycznej. Szkoła (Zobacz – plansze edukacyjne – do szkoły lub firmy) powala na zdobycie wiedzy teoretycznej , a także zdolności praktycznych w dziedzinie usług turystycznych, takich jak obsługa grup turystycznych, planowanie imprez turystycznych czy działań marketingowych. W czasie edukacji, studenci zapoznają się z regułami funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, w zakresie ich zarządzania oraz pozyskują umiejętności pozwalające na efektywną promocję.

Tok nauki daje możliwość odbycia praktyk w renomowanych firmach oraz ukończenia licznych kursów rozszerzających zdolności zawodowe studentów.
Wszystkie te cech sprawiają, że turystyka studia dające zadowalające perspektywy zawodowe.

Nie obawiaj się, nasze odnośniki są niezwykle wciągające oraz, co najważniejsze, są zawsze aktualne oraz użyteczne. Gdy potrzebujesz jakichś wiadomości, to zapraszamy do nas.

/J]

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes