Wybranie organizacji, której odpiszesz 1% podatku, jest wyłącznie twoim wyborem

rozliczenia
Organizacje pozarządowe, które działają w obszarze zadań publicznych, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, pomoc osobom niepełnosprawnym, czerpią, na działalność statutową, pieniądze m.in. z instytucji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozliczenia
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nasze ustawodawstwo daje sposobność płatnikom, przekazania 1% odprowadzanego do urzędu skarbowego podatku za dany rok, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Pismo o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przysługującemu urzędowi skarbowemu, jest nierozłączną częścią oświadczenia podatkowego, składanego w deklaracji PIT – 36 lub PIT – 37. Za pomocą takiej procedury, płatnik może Z rozmysłem zdecydować, na jakie faktycznie zadania chce przekazać 1% swojego podatku należnego państwu.

Pomimo, tego iż znaczna część płatników zastanawia się, nad istotą przekazywania organizacjom non-profit tak małej kwoty, to z roku na rok przybywa Polaków wskazujących organizacje pozarządowe w swoim druku PIT. Poszerza się wiedza, że mimo wszystko w sumie daje to sporą sumę a zatem pomoc jest efektywna. Trzeba zatem przeznaczyć chwilę i dowiedzieć się jak odpisać 1% podatku – A praca ta, jest banalna do przeprowadzenia. Wystarczy w składanym zeznaniu wyszczególnić organizację pożytku publicznego, którą chce się wesprzeć finansowo, wymieniając jej numer KRS. Kolejno urząd skarbowy prześle organizacji non-profit, wyspecyfikowaną w formularzu PIT, 1% należnego podatku za dany rok.

rozliczenia podatkowe
Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com
W szczególności najwięcej podatników wskazuje wielkie opp. Stowarzyszenia, o których sporo się słyszy, te które przeprowadzają aktywne akcje reklamowe. Te fundacje, które rozciągają swoje działania na ogromną skalę. Dzięki nim, powiększa się świadomość społeczeństwa, że trzeba w ogóle przekazywać organizacjom pozarządowym 1%. Aby odpisać 1% podatku lista organizacji pozarządowych jest długa, warto ponadto przyglądnąć się lokalnym inwencjom. Takim, które cieszą się ogólnym szacunkiem i których wyniki działań zobaczyć można w najbliższym otoczeniu. Ewidencję organizacji pożytku publicznego – nazwę, adres, numer rachunku bankowego, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie www Stowarzyszania Klon/Jawor oraz na stronie internetowej kampanii społecznej 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes