Z czego powstaje zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wprowadza na przedsiębiorstwa przymus dokonywania biernych wyliczeń międzyokresowych wartości na rzecz pracujących, także na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Mimo, że powyższa ustawa nie konkretyzuje precyzyjnie metody wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze, art.10 pokazuje, aby w kwestiach nieuregulowanych przepisami ustawy, stosować państwowe standardy rachunkowości. Zalecaną metodą szacowania rezerw bywa wycena aktuarialna robiona poprzez biuro aktuarialne. Standard rekomenduje skorzystanie z pomocy aktuariusza przy wycenie rezerw.

Firma ma konieczność pokazać, iż z wyjątkiem aktualnych kosztów wynagrodzeń, zobowiązuje się do wypłaty w przyszłości dodatkowych należności. Niewypełnienie tego zastrzeżenia spowoduje, że prezentowane sprawozdanie finansowe wolno uznać za nierzetelne i niespełniające wymagań zasad rachunkowości. Pojedynczym argumentem usprawiedliwiającym brak rezerwy z owego tytułu jest jej nieistotna wartość. Ale, aby wywnioskować jej nieistotność, należy wpierw ją obliczyć. Dlatego i małe biznesy, zatrudniające do kilkudziesięciu osób, młodych stażem winny kontrolnie raz na parę lat zbadać poziom owej rezerwy.

więcej info na stronie www

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Wyceny aktuarialne rezerw pracowniczych jakie wynikają z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracującym takich, jak:
– rezerwy celem wypłacenia nagród jubileuszowych,
– rezerwy na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę,
– zapasy rentowe,
– zasoby pośmiertne,
– zasoby na niewykorzystane urlopy,
– firmowy fundusz świadczeń socjalnych,
– ekwiwalent energetyczny,
– deputaty na węgiel,
– pozostałe dodatkowe świadczenia pracownicze,

Aktuariusz jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej a także rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Osoby z owym wykształceniem zatrudniają się głównie dla firm ubezpieczeniowych, ale też dla firm konsultingowych oraz audytorskich.

Zaprezentowany temat opisaliśmy mając na myśli Twoje oczekiwania. Czekamy na twoją opinię, czy spodobał Ci się ten tekst. Daj nam znać – przejdź do oferty (https://psmtechnik.pl/pylony-i-tablice,9,pl) .

Aktuariusz zajęty jest sprawami powiązanymi z oceną ryzyka, wyceną zobowiązań z racji podpisanych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych i też polityką inwestycyjną.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes